Missionale Forum

Baie welkom by die Missionale Forum

Familia Dei Missions Logo (1)

Inleiding

 • Dit is Skriftuurlik dat die Kerk in sy wese Missioner moet wees.
 • Dit is eintlik nie ‘n opsie nie, maar ‘n Opdrag van Jesus Christus Homself.
 • Daarom is dit noodsaaklik dat ‘n Missionêre fokus, en Wêreldevangelisasie nie bloot net ‘n Gemeenteprogram sal wees nie, maar deel van elke Gemeente se DNA.

Die Ontstaan van die AGS van SA was Missionêr van aard:

 • Die AGS het sy ontstaan te danke aan ‘n gehoorsame John G Lake, wat gegaan het toe hy gestuur was.
 • Ons Kerk se naam heet die “Apostoliese Geloof Sending van SA”, en dit spreek van die Apostoliese eienskappe wat God by die ontstaan van die AGS van SA in sy Kerk ingebou het.
 • Met ander woorde, die AGS se DNA behoort Missionêr te wees.
 • Dit is belangrik dat die Apostoliese aard van die AGS van SA behoue sal bly.

Bybelse Wêreldbeskouing:

 • In die beginjare van my bediening, was ek onkundig, en ek het glad nie verstaan dat God se Verlossingsplan vir die al Nasies was nie. Die vak Missiologie het my nie veel hiermee gehelp nie.
 • My beskouing van bediening in die plaaslike Gemeente was beperk tot die grense van die Gemeente self.
 • Ek moes toelaat dat die Here dit in my denke regstel. Daar moes ‘n regstelling in my Wêreldbeskouing plaasvind.
 • Indien ons sê ons het ‘n Bybelse Wêreldbeskouing, sal ons beskouing uiteraard Missionêr van aard wees.
 • Ek is van mening dat baie Pastore, Leiers en Plaaslike Gemeentes nie ‘n akkurate Bybelse Wêreldbeskouing het nie. Indien hulle het, sal dit in hul Gemeentes sigbaar wees.
 • Die Groot Opdrag was vir die Kerk gegee, en na my mening was dit nooit bedoel om los van die Plaaslike Gemeente te funksioneer nie.
 • Hierdie siening kan reggestel word deur toepaslike Bybelse lering, en toerusting.

Kontak ons

Kontak gerus die Netwerk kantoor as jy enige navrae het.

familiadei@mwebbiz.co.za