JeugNet

VISIE:  EFFEKTIEWE TIENER BEDIENING

MISSIE

1. Toerusting van Jong  Leiers

2. Stimulering van netwerk gebeurtenisse en uitbreiding  van kontakte (skep konneksie)

3. Blootstelling aan en voorsiening van relevante bronne

JEUGNET IS GEBOU OP DIE VIER FILOSOFIESE PILARE

1. Die oplossing vir die wêreld se probleme kan slegs  gevind word  in Jesus Christus

2. Die plaaslike gemeente is die primêre meganisme waardeur God in wêreld werk

3. Tieners kan en moet kragtig kan bedien

4. Bediening moet oor ’n holistiese aanslag beskik, wat die gees, siel en liggaam aanspreek

JEUGNET VERSKAF TANS DIE VOLGENDE HULPBRONNE

1. ’n Konferensie  wat gefokus is op die Jeugpastore , jeugwerkers en vrywillers

2. ’n  Bronnelys  wat gebruik en gedeel  kan word in tiener bediening

Kontak JeugNet

BERRON FUHRI
082 785 8986
berronf@gmail.com