Netwerk Dokumente

Dokumente wat kan help (pdf):

Pastore kontrak – voorbeeld (Afrikaans): LAAI HIER AF

AGS Vaste Termyn kontrak: LAAI HIER AF

PIONIER/PIONEER PASTOORS Kontrak: LAAI HIER AF

Ontbindende diensvoorwaardes: LAAI HIER AF

Voorbeeld van Dienskontrak: LAAI HIER AF

Voorbeeld van gemeentebeleid: LAAI HIER AF

Aansoek: Huweliksbeampte (Application Appointment as Marriage Officer 2017): LAAI HIER AF

Beleid: Aftree-ouderdom: LAAI HIER AF

Pastoral Code of Conduct: LAAI HIER AF

Pledge of Office: LAAI HIER AF

Registration of new assembly form 2017: LAAI HIER AF

Application for assembly name change 2017: LAAI HIER AF

Updating of Pastoral Information: LAAI HIER AF

Verlofbeleid saamgevat (Afrikaans – Engels): LAAI HIER AF

Beroepsvorms:

Call form 2017: LAAI HIER AF

Reply to Call 2017: LAAI HIER AF

Application for Re-instatement 2017: LAAI HIER AF

Application for Ministry other Theological Institutions (Evaluation): LAAI HIER AF

Oudit Afdeling

Oproepvraelys: LAAI HIER AF

Stuur asseblief die voltooide lys na:
OUDITEUR
Bert Taute
bert@mwebbiz.co.za

SUID-AFRIKAANSE HANDVES VAN GODSDIENSREGTE EN -VRYHEDE:
LAAI HIER AF

Arbeidswetgewing (pdf):

Basic Conditions of Employment: LAAI HIER AF

Basic guide to UIF November 2015: LAAI HIER AF

Basic guide to Working Hours: LAAI HIER AF

Basiese Diensvoorwaardes: LAAI HIER AF

Beroepsgesondheid en-veiligheid in skole, kolleges en universiteit: LAAI HIER AF

Compensation Fund Checklist: LAAI HIER AF

GUIDE – Occupational Health General Administrative Regulations: LAAI HIER AF

How to Register with the Compensation Fund: LAAI HIER AF

Voorbeeld Salaris Register: LAAI HIER AF

Familia Dei Netwerk Beleid

Familia Dei Netwerk Beleid: LAAI HIER AF

Familia Dei het ook gereeld aanbevelings oor goeie boeke en ander leesstof wat van baie warde kan wees.