Filadelfia Bedieninge

Filadelfia bedieninge

Onder beskerming van Familia Dei Netwerk.

Ek glo dat Pastore deur God geroep is om totdat die Here kom, of tot die Here jou kom haal in Sy diens te wees.

DIE DOEL

Die doel van hierdie fonds is uitsluitlik om finansiële bystand te lewer in onvoorsiene krisisse en finansiële druk wat ontstaan by afgetrede pastore en pastore wat aan vorige pensioenfonds behoort het.

WIE BEDIEN DIE FONDS

Afgetrede pastore en pastore wat aan vorige pensioenfonds behoort het.

BEGRAFNISHULP

‘n Bedrag van R1 000-00 sal beskikbaar wees vir die begrafnis van ‘n pastoor of sy gade.

 

FINANSIËLE HULP

Enige ander versoeke vir finansiële hulp sal deur komitee ondersoek word en elkeen sal op meriete hanteer word.

 

BEFONDSING

Ons fondse vir hierdie bediening kom hoofsaaklik van gemeentes wat bereid is om in hierdie fonds aktief te wees en bydraes te maak.

 

LENINGS

Die fonds struktuur is van so aard dat geen persoonlike lenings uit die fonds beskikbaar sal wees nie.

 

FONDSINSAMELING

Enige person wat persoonlike uitgawes aangaan om fondse vir hierdie bediening te genereer se uitgawes sal binne perke aan hom vergoed word deur die fonds.

 

ADMINISTRASIE

Die fonds sal altyd deur ‘n komitee van ten minste 4 persone bestuur sal word.

 

FILADELFIA NUUSBRIEWE

NUUSBRIEF VAN EMERITI PASTORAAT – NO. 4 April 2016 – LAAI HIER AF

NUUSBRIEF VAN EMERITI PASTORAAT – NO. 2 Mei 2015 – LAAI HIER AF